Vårt varma tack för Er utmärkta handläggning och genomförande av allt som rörde begravningen och Stabby prästgård.

go here Varm hälsning!
Börje Wallgren

Lämna en kommentar